Borger
 
Kultur og fritid
 
Erhverv
 
Job og karriere
 
Politik og demokrati
 
Om kommunen
 
Nedrivning af bygning
Forside Brødkrumme seperatorErhverv Brødkrumme seperatorMiljø og natur Brødkrumme seperatorVirksomheder Brødkrumme seperatorMidlertidige aktiviteter
 

Anmeldelse af midlertidige aktiviteter

Midlertidige aktiviteter, der vil belaste miljøet, skal anmeldes til kommunen. Det gælder f.eks. opstilling maskiner, eller bygge- og anlægsarbejder, der vil belaste miljøet i form af støj og støv. Anmeldelsen skal ske inden arbejdet går i gang.

Anlæg og maskiner, der skal anmeldes:

 • Asfaltanlæg
 • Anlæg for behandling af forurenet jord
 • Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
 • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer

Aktiviteter/ anlægarbejder, der skal anmeldes:

 • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 • Ophugning af skibe
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
 • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Anmeldelsen skal ske til Aalborg Kommune mindst 14 dage før arbejdet går i gang.

Regler for støjgrænser, tidsrum m.m.

Til miljømæssig regulering af aktiviteterne har byrådet vedtaget et sæt retningslinjer, der skal følges. Retningslinjerne har titlen: Forskrift for miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder, samt nedrivnings- og renoveringsarbejder i Aalborg Kommune. (Kommunal forskrift nr. 004)

Forskriften fastsætter støjgrænser, tidsrum og andre miljøvilkår for arbejdets udførelse. Hermed forenkles sagsbehandlingen, og der er for ethvert bygge- og anlægsprojekt på forhånd etableret en retstilstand, som Virksomhedsafdelingen kan håndhæve direkte ved evt. klager eller gener.
Link til forskriften findes i Læs mere boksen.

Aktiviteter, der er omfattet af forskriften:

 • Bygningsnedrivning
 • Bygningsopførsel
 • Bygningsrenovering
 • Facadebehandling/overfladebehandling
 • Afrensning af tag  
 • Andet bygge- og anlægsarbejde

Aktiviteterne skal foregå på hverdage mandag - fredag i normal arbejdstid (dvs. kl. 07.00 – 18.00)

Anmeldelse

Aktiviteterne, skal anmeldes på en elektronisk anmeldeblanket. Blanketten kan også udfyldes og printes ud og sendes med posten til Miljø- og Energiforvaltningen, FrontMiljø.
Link til blanketten findes i Læs mere boksen.

Når FrontMiljø har modtaget anmeldelsen, fremsendes elektronisk en kvitteringsskrivelse via mail til ansøger.

Kvitteringsskrivelsen er en accept af aktiviteter, der er omfattet af den kommunale forskrift, og disse aktiviteter kan derefter påbegyndes.

Ved anmeldelse af aktiviteter, der ikke er omfattet af forskriften, fremsender kommunen en tilladelsesskrivelse med miljømæssige vilkår eller evt. afslag til ansøger elektronisk eller med posten.

Aktiviteter, der ikke er omfattet af forskriften:

Forskriften omfatter ikke pilotering, spunsning, ramning eller nedknusning, uanset hvornår på døgnet aktiviteterne foregår.

Forskriften omfatter heller ikke:

 • Bygningsnedrivning
 • Bygningsopførsel
 • Bygningsrenovering
 • Facadebehandling/overfladebehandling
 • Afrensning af tag  

eller andet, der foregår på hverdage mandag - fredag udenfor normal arbejdstid, eller på lørdage, søndage og helligdage.

 
Senest opdateret den 7. januar 2014
 

Emneregister

Kontakt

FrontMiljø
Stigsborg Brygge 5
Postboks Boks 222
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2050
miljoe-front@aalborg.dk

Vis kort Find vej

Telefontid
Mandag - onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00

Genvej til anmeldelsesskema