Borger
 
Kultur og fritid
 
Erhverv
 
Job og karriere
 
Politik og demokrati
 
Om kommunen
 
Limfjorden
Forside Brødkrumme seperatorErhverv Brødkrumme seperatorIværksætter Brødkrumme seperatorEtnisk Erhvervsfremme
 

Etnisk Erhvervsfremme

Formålet med Etnisk Erhvervsfremme er at fremme etablering, overlevelse og vækst af virksomheder ejet af personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Etnisk Erhvervsfremme tilbyder gratis rådgivningsforløb til alle iværksættere med anden etnisk baggrund end dansk

Basisrådgivning:

 • Indledende afklaring
 • Grundlæggende viden om start og drift af egen virksomhed
 • Forretningsplan
 • Overtagelse af bestående virksomhed
 • Videreudvikling af forretningsidé og -koncept
 • Virksomhedsform
 • Økonomi, budgetter og finansiering
 • Love og regler
 • Salg og markedsføring
 • Netværk og mentorer

Udvidet rådgivning

12 timers underleverandørrådgivning gennem NiN Nordjysk Iværksætter Netværk www.nin.dk

Uddannelse

Du kan løbende deltage på iværksætterkurser, hvor du vil møde andre iværksættere, revisorer, advokater, salgs- og marketingskonsulenter, skat, forsikring, IT/web m.fl. Infomøder samt workshops i virksomhedsopstart og andre emner afholdes løbende.

WENUS netværk

Et businessnetværk for kvinder fra hele verden. WENUS er et tilbud til kvinder, der enten er potentielle eller allerede etablerede selvstændige. Kvinderne støtter hinanden videre, ved at få drømmen gjort til virkelighed.

Mentorforløb

En mentor vil bidrage og støtte dig i din personlige og professionelle udvikling som iværksætter.

Facebook

Upcoming Entrepreneurs in Aalborg er en facebook gruppe hvor du løbende kan få værktøjer, inspiration og nyheder på engelsk.

------------------------------------------------------------------------------------

About Entrepreneurship in Denmark

Entrepreneurship in Denmark offers a free counselling programme for all entrepreneurs of different ethnic origin than Danish.

Basic counselling:

 • preliminary clarification
 • basic knowledge about starting and running your own business
 • acquisition of an already existing company
 • developing a business plan
 • further development of your business idea and concept
 • which type of company you should start
 • economy, budgets and financing
 • rules and regulations
 • sales and marketing
 • network and mentors

Enhanced counselling

12 hours of subcontractor advice through NiN North Jutland Entrepreneurship Network www.nin.dk

Education

Aalborg Samarbejdet continuously organise entrepreneurship courses, info meetings and workshops in starting and running a business.  You will meet other entrepreneurs, auditors, lawyer, sales and marketing consultants, the Danish Tax and Customs Administration, insurance and other experts.

WENUS network

A business network for women from around the world. WE-NUS is offered to women who are either potential or already established entrepreneurs. Women support each other on, by getting the dream into reality.

Mentor program

A mentor will help and support you in your personal and professional development as an entrepreneur.

Facebook

Upcoming Entrepreneurs in Aalborg is a Facebook group. The purpose of group is to make a network of upcoming Entrepreneurs to share ideas and knowledge.

 
Senest opdateret den 3. februar 2014
 

Emneregister

Kontakt

BusinessAalborg
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Tlf. 9931 1570
business@aalborg.dk
Vis kort Find vej

Åbningstider
Mandag - onsdag
08.00 - 15.00
Torsdag
08.00 - 17.00
Fredag
08.00 - 15.00

Kontakt

Edin Hajder

Tlf. 2896 5572

eh@plusconsult.dk