Borger
 
Kultur og fritid
 
Erhverv
 
Job og karriere
 
Politik og demokrati
 
Om kommunen
 
Burlemax fortovsbelægning
 

ArkitekturForum

ArkitekturForum Aalborg er en lokal interesseorganisation vedrørende byggeri og planlægning, nedsat på initiativ af Aalborg Kommune som led i arbejdet med en arkitekturpolitik.

ArkitekturForum Aalborg fungerer som et rådgivende fagligt forum med det sigte at fremme den lokale faglige debat, samt generelt at arbejde for en høj arkitektonisk kvalitet i det byggede miljø.

Der er nedsat et formandskab som tegner foreningen og tilrettelægger aktiviteter, kampagner mv. Formandskabet vælges for en 2-årig periode.

Med baggrund i etablering af Utzon Center arbejdes aktuelt på at sammenlægge ArkitekturForums aktiviteter med centrets øvrige formidlingsaktiviteter. I dette samarbejde indgår også Aalborg Universitets institut for Arkitektur & Design.

 
Senest opdateret den 1. marts 2011
 

Emneregister

Kontakt

Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5, Boks 219
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2000
plan.byg@aalborg.dk
Vis kort Find vej

Åbningstider
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Kontakt

Bodil V. Henningsen

bvh-teknik@aalborg.dk

direkte tlf. 9931 2235