Borger
 
Kultur og fritid
 
Erhverv
 
Job og karriere
 
Politik og demokrati
 
Om kommunen
 
Motionsløb på havnefronten
 

EU projekt - STRAKKS

Den samarbejdende by

Byerne er under hastig forandring. I tre år har Aalborg derfor grebet muligheden for at innovere og afprøve nye redskaber, der kan understøtte en attraktiv byudvikling. Nytænkning har været et hovedformål med EU-udviklingsprojektet STRAKKS, som blevet afsluttet 2012.

Erfaringerne fra STRAKKS viser, at det er vigtigt at have særlig fokus på tre ting for at skabe en attraktiv byudvikling:

  • LEDERSKAB
    Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning
  • SAMARBEJDE
    Samarbejde sker kun, hvis alle parter finder incitament og motivation i samarbejdet
  • ORGANISATION
    Der er behov for nye samarbejdsplatforme på tværs af traditionelle skel med en stærk ledelse og en beslutningsdygtig organisation

For at klare sig i den globale og regionale konkurrence er det helt afgørende at holde et skarpt øje på de krav borgere og erhvervsliv stiller til byen. Det er også noget af det, STRAKKS har handlet om.

Forretningsmodel / samarbejdsmodel - illustration fra avisen "Den samarbejdende by"

Det er Aalborg Kommunes forventning, at der i de kommende år igangsættes en række initiativer og tiltag foranlediget af bl.a. erfaringerne fra STRAKKS. Arbejdet med Oplevelseszonen - som har været en del af STRAKKS - fortsætter, og erfaringerne fra offentlig/private samarbejder giver appetit på mere. Hertil kommer fortsatte overvejelser om, hvordan vi som myndighed bedst faciliterer nye samarbejder. 

Erfaringerne fra STRAKKS er samlet i en avis til inspiration for både politikere, kommuner, udviklere, universiteter og de mange andre aktører, som bidrager til at udvikle vores byer.

STRAKKSavisen 'Den samarbejdende by

Læs debatavisen og mere om STRAKKS og Den Samarbejde By via dette link.

Senest opdateret den 16. november 2012
 

Emneregister

Kontakt

Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5, Boks 219
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2000
plan.byg@aalborg.dk
Vis kort Find vej

Åbningstider
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Kontakt

Brian Høj 

brh-teknik@aalborg.dk

Direkte tlf. 9931 2241