Borger
 
Kultur og fritid
 
Erhverv
 
Job og karriere
 
Politik og demokrati
 
Om kommunen
 
KMD's nybyggeri bevarer sporet fra Aalborg Værfts gamle tørdok
 

Kulturarv

Her formidler vi den faste kulturarv, som er knyttet til bygninger, vejstrukturer og pladser i landskabet. Når vi tager fat på emner, som vi gerne vil formidle her, er det typisk, fordi et bestemt område står over for at skulle bebygges eller omdannes til noget nyt.

Aalborg – Bevar mig vel!

I menuen til venstre kan du under 'Aalborg – Bevar mig vel' læse om den viden, historikerne og planlæggerne i fællesskab har indsamlet om det gamle Aalborgs udvikling og historie – altså det vi kalder kulturarv. Vi er startet med området omkring Salling, men vi arbejder stadig på sagen og vil løbende præsentere ny viden om den øvrige by.

Kulturarven indgår i planlægningen

En by eller et landskabs kulturarv er en del af vores rødder. Ikke alt skal bevares, men ved at kende rødderne får vi et bedre grundlag for at tage beslutninger om det nye. Måske skal nogle af de gamle spor fra fortiden bevares.

At vi bevarer spor fra fortiden og dermed har en reference tilbage i tiden, er ikke noget nyt:

  • Vi genbruger eksisterende bygninger til noget nyt og lader nogle af sporene fra bygningens tidligere anvendelse indgå i det nye
  • Vi omdanner hele bykvarterer, vi river ned, men lader nogle af de karakteristiske bygninger stå tilbage for at bruge dem i det nye kvarter
  • Vi udpeger enkelte bevaringsværdige bygninger, som vi vil passe særligt godt på, fordi de repræsenterer en stilart eller en funktion, som er vigtig for byen.

De konkrete byomdannelsesprojekter og aktuelle planlægningsopgaver er beskrevet andre steder på kommunens hjemmeside under emnet 'Byplanlægning', men her formidler vi stedernes baggrund og betydning – dvs. den kulturarv, stederne repræsenterer.

Hvad er kulturarv?

Definitionen af, hvad der er kulturarv, er meget bred. Kulturstyrelsen, som er myndighed på området, siger:

"Den danske kulturarv omfatter alt, hvad mennesket har efterladt sig gennem tiderne: strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Det vil sige hele samfundsudviklingen frem til i dag.

I Danmark sondrer vi mellem den faste kulturarv (bygninger, broer, gravhøje), den løse kulturarv (genstande, som ofte opbevares på museer, i arkiver eller på biblioteker) og den immaterielle kulturarv (for eksempel egnsretter, folkeviser eller Bournonville-balletten)."

 
Senest opdateret den 22. oktober 2013
 

Emneregister

Kontakt

Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5, Boks 219
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2000
plan.byg@aalborg.dk
Vis kort Find vej

Åbningstider
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Kontakt

Thomas Birket-Smith

Direkte tlf. 9931 2040

tbs-teknik@aalborg.dk

 

Ulla Kristensen

Direkte tlf. 9931 2239

ulk-teknik@aalborg.dk