Borger
 
Kultur og fritid
 
Erhverv
 
Job og karriere
 
Politik og demokrati
 
Om kommunen
 
Regnbue over Aalborg og Nørresundby
Forside Brødkrumme seperatorOm kommunen Brødkrumme seperatorByplanlægning Brødkrumme seperatorMiljøvurderinger og VVM
 

Miljøvurderinger og VVM-redegørelser

Her findes Miljøvurderinger og VVM-redegørelser, som er udarbejdet til at vurdere miljøkonsekvenserne af nu vedtagne planer, programmer og projekter.

Mens en plan eller et program er i offentlig høring, bliver miljøvurderingerne præsenteret på kommunens hjemmeside sammen med det tilhørende planforslag eller det tilhørende forslag til program.

Miljøvurderinger og VVM-redegørelser til vedtagne planer:

Hele kommunen

Hovedstruktur 2013 - En Fysisk Vision 2025 - MV
Udpegning af områder til fælles biogasanlæg - MV
Udpegning af områder til vindmøller - MV

Planområde 1 - Midtbyen

Nørresundby Midtby. Erhverv og boliger, Lindholm Brygge, højhuse ved Katedralen - MV
Nørresundby Midtby. Erhvervsområde, Stigsborg Brygge - MV 
Ø-gadekvarteret. Boliger og erhverv, Østre Havn - MV
Ø-gadekvarteret. Oplag af olieprodukter, Gasværksvej - MV og VVM
Aalborg Midtby. Boliger, kontorer m.m., Stuhrsvej-Østre Havnegade - MV
Aalborg Midtby. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus - MV
Aalborg Midtby. Hotel og konferencefaciliteter, Hotel Hvide Hus, Vesterbro - MV
Aalborg Midtby. Kontorer, parkering, højhus ved Limfjordsbroen, Strandvejen-Toldbodgade - MV
Aalborg Midtby. Musikkens Hus - MV

Planområde 2 - Nørresundby

Lindholm. Aalborg Lufthavn - MV og VVM
Nørre Uttrup. Varmecentral mv., Hjørringvej - MV

Planområde 3 - Vest Aalborg

Hasseris. Boliger og offentlige formål, Ferskenvej - MV
Skalborg, IKEA, City Syd - MV og VVM 
Aalborg Syd. Vejanlæg - MV og VVM

Planområde 4 - Øst Aalborg

Grønlandskvarteret, Boliger m.m., Eternitten - MV
Grønlandskvarteret, Boliger og erhverv m.m., Eternitten - MV 
Rørdal. Aalborg Portland - MV
Universitetsområdet. Universitetsformål, Bertil Ohlins Vej - MV
Universitetsområdet. Nyt Aalborg Universitetshospital, Selma Lagerløfs Vej - MV og VVM 
Aalborg Syd. Vejanlæg - MV og VVM

Planområde 5 - Nord-området

Lyngdrup. Vindmøller nord for Langholt - MV og VVM
Vodskov. Institutionerne Engbo og Kastanjebo, Hammer Bakker - MV

Planområde 6 - Sydvest-området

Svenstrup Syd. Erhvervsområde øst for Hobrovej - MV 
Aalborg Syd. Vejanlæg - MV og VVM

Planområde 7 - Sydøstområdet

Lundby Krat. Vandindvinding - MV og VVM
Mjels. Råstofområde - MV og VVM
Mjels Østergaard Kalkværk. Råstofområde - MV og VVM
Volsted Plantage. Vandindvinding - MV, VVM og habitatvurdering
Aalborg Syd. Vejanlæg - MV og VVM

Planområde 8 - Sejlflod-området

 

Planområde 9 - Hals-området

Hals. Koldkær Feriecenter - MV 
Ulsted. Varmeværk, Teglgårdsvej - MV

Planområde 10 - Nibe-området

Nørrekær Enge ved Aggersund. Vindmøller - MV og VVM 

To love, to slags miljøvurderinger

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af, om det drejer som om planer eller konkrete projekter. I Læs mere-feltet nederst kan du læse mere om det formelle grundlag for de to slags miljøvurderinger.

I praksis har begge loves miljøvurderinger til formål at sikre, at beslutninger tages på et miljømæssigt oplyst grundlag. Selv om der er tale om to love vil man i praksis ofte gennemføre miljøvurderingen i et samlet dokument, og det er næsten de samme forhold, som belyses i de to loves respektive miljøvurderinger.

Forkortelserne MV og VVM

MV står for Miljøvurdering. Lovgrundlaget er 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer'.

VVM står for 'Vurdering af Virkning på Miljøet'. Lovgrundlaget er 'Bekendtgørelse om VVM i medfør af lov om planlægning'.

Hvornår laves der en miljøvurdering?

Miljøvurderingerne indgår som en lovpligtig del af offentlighedsprocessen for kommunens planer, programmer og projekter i de tilfælde, hvor det antages, at planen/programmet/projektets realisering vil have en væsentlig miljømæssig konsekvens. Det kan være både negative og positive miljøkonsekvenser.

Den enkelte Miljøvurdering eller VVM-redegørelse er udarbejdet i forbindelse med tilblivelsen af et bestemt program eller en plan, fx en lokalplan eller kommuneplanen. Det er derfor en god idé at læse både Miljøvurdering/VVM-redegørelse og den tilhørende plan eller program.

Spørgsmål

Spørgsmål om MV og VVM kan rettes til:

Om MV: Birgitte Winther Pedersen, tlf. 9931 2427, mail: bwp-teknik@aalborg.dk
Om VVM: Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243, mail: avs-teknik@aalborg.dk

 
Senest opdateret den 12. december 2013
 

Emneregister

Kontakt

Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5, Boks 219
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2000
plan.byg@aalborg.dk
Vis kort Find vej

Åbningstider
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00