Borger
 
Kultur og fritid
 
Erhverv
 
Job og karriere
 
Politik og demokrati
 
Om kommunen
 
Undervisning
 

Tilskud til særlige grupper - fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler

Aalborg Kommune afsætter hvert år et rammebeløb til nedsættelse af deltagerbetalingen. Der ydes kun særlige tilskud til deltagere fra Aalborg Kommune.

Der ydes et tilskud på max. 6,50 kr. pr. deltager pr. undervisningstime til følgende grupper:

  • Folkepensionister
  • Førtidspensionister
  • Arbejdsledige
  • Kontanthjælpsmodtagere
  • Sygedagpengemodtagere
  • Studerende

Et foredrag kan maksimalt udløse tilskud til 6 undervisningstimer - dog kan der maksimalt ydes tilskud til halvdelen af kursusprisen. Der ydes ikke særlige tilskud til foredrag efter kl. 18.00.

Det tilskud, der ydes til den enkelte deltager til nedsættelse af deltagerbetalingen, kan maksimalt udgøre 50 % af kursusprisen. Kursusprisen er i den forbindelse det beløb, deltageren oprindeligt skulle betale for at deltage på det enkelte kursus til dækning af aftenskolens udgifter til løn (fratrukket det kommunale tilskud), administration m.v. i forbindelse med det enkelte kursus. Ved mange deltagere på et enkelt hold kan tilskuddet til nedsættelse af deltagerbetalingen derfor være mindre end 6,50 kr. pr. time.

Eksempel: Kursuspris for 30 timers almen undervisning

Kursuspris for 40 timer = 500 kr.
minus særligt tilskud (40 timer x 6,50 kr. = 260 kr., men max. 250 kr.) = 250 kr.
Dvs. kursuspris inkl. særligt tilskud bliver 250 kr.

Betingelser for at opnå tilskud

Arbejdsledige: Skal være tilmeldt jobcentret samt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Studerende: Skal være i besiddelse af gyldigt studiekort samt være berettiget til Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Foredrag: Der ydes ikke særlige tilskud til foredrag efter kl. 18.00.

Hvordan søger man?

Tilskuddet udbetales til aftenskolerne på baggrund af det udbetalte tilskud i det seneste afsluttede regnskabsår. Tilskuddet udbetales som a conto tilskud medio januar og 1. juli. Tilskuddet efterreguleres i forbindelse med indsendelse af aftenskolens tilskudsregnskab, hvoraf det endelige forbrug af ”særlige tilskud” skal fremgå.

Dokumentation skal opbevares af aftenskolen til brug ved en eventuel stikprøvekontrol.

Senest opdateret den 20. januar 2014
 

Emneregister

Kontakt

Kultur, Landdistrikter og Fritid
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 4162
kultur-fritid@aalborg.dk
Vis kort Find vej

Åbningstider
Mandag - onsdag
8.00 - 15.00
Torsdag
8.00 - 17.00
Fredag
8.00 - 15.00