Borger
 
Kultur og fritid
 
Erhverv
 
Job og karriere
 
Politik og demokrati
 
Om kommunen
 
Lindholm Fjordpark
 

Lindholm Fjordpark

Lindholm Fjordpark dækker et areal på ca. 50 ha. En stor del af området har været benyttet som fyldplads, hvor der gennem årene er sket store opfyldninger dels på land og dels i Limfjorden. Anvendelsen som fyldplads blev gradvis indstillet i løbet af 1990’erne.

Lindholm Fjordpark afgrænses mod øst af boligbebyggelsen på den tidligere DAC-grund, mod nord af Lindholm Industripark og idrætsanlæg og mod syd af Limfjorden.

Området indgår i Aalborg Kommunes grønne struktur som en del af den grønne kile, ’Ryåkilen’, langs fjorden. Kilen strækker sig fra Nørresundby Bymidte via Lindholm Strandpark over Lindholm Å og Lindholm Fjordpark og videre langs fjorden til Gjøl. Den grønne kile medvirker til at skabe et sammenhængende varieret dyre- og planteliv. På sigt skal den grønne kile også indgå i en sammenhængende rekreativ stiforbindelse til Gjøl.

Kort over Lindholm Fjordpark

Naturgenopretning

I 1996 tog et større naturgenopretningsprojekt sin begyndelse. Her blev de naturmæssige og rekreative hensyn vurderet højt. Store mængder råjord med kompost blev lagt oven på opfyldningerne, og et naturområde bestående af spredt bevoksning, skovområder og åbne arealer med græs- og urtevegetation begyndte at tage form. For at skabe læ, udsigtskiler og rummelige oplevelser er der plantet læhegn, ligesom der er plantet skov som afskærmning mod industriparken. Dele af området er indhegnet og afgræsses med får for at bekæmpe bjørneklo.

Dyre- og planteliv

Et rigt dyre- og planteliv har med tiden indfundet sig. Den karakteristiske busk havtorn er særligt udbredt. Du kan i vinterhalvåret se flokke af sjaggere, som primært kommer på grund af de mange havtorn-bær, som lokker med deres orange farve.

Havtorn. Foto: copyright BiopisSjagger. Foto: copyright Biopix

Havtorn. Foto: J. C. Schou, Biopix                                Sjagger. Foto: S. D. Lund, Biopix

Der er opsat ynglekasser til tårnfalke, der beboes hvert år. Desuden findes der ’siddepæle’ til musvågers standjagt, og hvorfra de kan spejde over området. Især forår, efterår og vinter kan du i Nørredyb i Limfjorden få en enestående oplevelse ved synet af de mange arter trækfugle, bl.a. Lysbugede knortegæs, regnspover, store flokke af sangfugle, ænder og svaner. Du kan også opleve rådyr i Lindholm Fjordpark, ligesom bestanden af harer og ræve er øget betydeligt. 

Aktivt friluftsliv - Golf, cykling og fiskeri

På den alternative 6-hullers golfbane er det muligt at afprøve golfspillet. Ældre Sagen benytter banen på hverdage fra kl. 09.00-15.00. Har du spørgsmål til Ældre Sagen vedr. den alternative golbane, er du velkommen til at kontakte Bo Knudsen, boknud@hotmail.com.

Udenfor dette tidspunkt kan golfbanen frit benyttes af alle. Her er det vigtigt at understrege, at det er en alternativ golfbane, hvor man viser hensyn og venter på hinanden.

Nordjysk Windsurfing Klub har klubhus i området og benytter fjorden til surfing. Desuden findes der flere frie fiskepladser (se kortet). Bemærk at der er fredningszone ved Lindholm Å’s udløb, hvor fiskeri ikke er tilladt 500 m ud i Limfjorden og 500 m på hver side af Lindholm Å's munding.

Windsurfing i Limfjorden

Limfjorden er et attraktivt område til mange former for søsport 

Limfjordsruten  -  national og regional cykelrute

National cykelrute 12 er en ca. 600 km afmærket rute rundt om hele Limfjorden. Regional cykelrute 23 er en del af samme rute på ca. 180 km rundt om Limfjorden mellem Aggesund i vest og Hals/Egense i øst.

Pakken ’Cykelruter i Nordjylland’ med beskrivelser og kort kan købes på turistbureauer i kommunen.

Publikums færdsel

Du må færdes til fods overalt på arealer tilhørende Aalborg Kommune (se områdegrænse på kortet). Hvis du cykler, skal du blive på de anlagte grusstier og veje. Husk, at du i naturen altid skal føre din hund i snor jf. naturbeskyttelsesloven. Smid ikke affald. Tag det med dig eller benyt affaldsstativerne. Al færdsel i området sker på eget ansvar!

 
Senest opdateret den 2. juli 2013
 

Emneregister

Kontakt

Park & Natur
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2257
park.natur@aalborg.dk
Vis kort Find vej