Borger
 
Kultur og fritid
 
Erhverv
 
Job og karriere
 
Politik og demokrati
 
Om kommunen
 
Springvand i Østre Anlæg
 

Østre Anlæg

Lige øst for Aalborg centrum ligger Østre Anlæg, som er en af byens ældste parker. Østre Anlæg er centreret omkring en større sø. Den smukke Markuskirkes tårn ses tydeligt fra parken. En frodig bypark, som med sine stier, busketter, høje træer, store græsplæner og mange smukke blomster, udgør en af de mest kendte og besøgte oaser i Aalborg.

Anlægget er på 6,5 hektar og bliver brugt af brugere i alle aldersklasser til mange former for friluftsliv og aktiviteter. Velkommen til Østre Anlæg.

Luftfoto over Østre Anlæg

Oplevelser

Af særlige elementer rummer anlægget en stor rosenhave holdt i afstemte farver, en smuk stenhøj med eksotiske vækster, og en sval og hyggelig pergola med klatre- og slyngplanter. Midt i parken ligger legeplads og toiletbygning. I forbindelse med boldbanen findes også en beachvolleybane og fitnessredskaber. Ved den store sø i parken, kan man sidde og betragte det rige fugleliv. I parken, ved pergolaen, ses desuden skulpturen "Havfrue på fisk" samt ved indgangen fra Østerbro skulpturen ”By og Land”, begge af kunstneren Hugo Lisberg.

DOFbasen.dk har 51 fuglearter registreret i området. Mange af fuglene er knyttet til søen. Hvert år får svaner og ænder ællinger, blishøns og grønbenede rørhøns padler rundt i søen, mens måger og duer kredser over den i store flokke. Ind imellem ses harer på de åbne plæner, og store karper svømmer af og til i søens overflade.

Det er tilladt at fiske efter karusser og skaller i søen. Se Aalborg Kommunes hjemmeside om Frie fiskepladser her.


Fuglefodring en vinterdag i Østre Anlæg Svane i Østre Anlæg

Brugere

Parken bliver ikke mindst benyttet flittigt som nærrekreativt område af de mange beboere i Ø-gadekvarteret. Børnefamilier og institutioner kommer hele året for at fodre de mange fugle og benytte legepladsen. I sommerhalvåret er der mange solbadere i parken, og i de lune og lyse aftener bliver aftensmad ofte tilberedt på grill. Mange studerende bruger parken som mulighed for at forene læsningen med behovet for lys og frisk luft, og pensionister finder stedet attraktivt til at få en hyggelig snak på bænkene rundt i anlægget. Forskellige foreninger afholder større kulturelle arrangementer, som f.eks. Skt. Hans, motionsløb og havemarked.

Aalborg Kommune og Aalborg Universitet gennemførte i 2011 en brugerundersøgelse i Østre Anlæg. Undersøgelsen viste, at parken årligt besøges af godt 175.000 personer. Vil du læse mere om undersøgelsen, så klik her.

Sommerdag i Østre Anlæg Hyggesnak på bænk i Østre Anlæg

Historie – fra lergrav til lystanlæg

I 1890’ernes Aalborg satte et stærkt stigende indbyggertal gang i et regulært byggeboom, hvorunder den gamle bykerne ekspanderede kraftigt. Mod øst standsede udvidelsen i første omgang ved Karolinelund, men byudviklingen tog igen et mægtigt spring i 1917.

I slutningen af 20’erne var Østbyen beboet af så mange mennesker, at kvarteret måtte have egen skole og kirke, det blev til Østermarkens Skole og en af Aalborgs største kirker, Sankt Markus Kirke.

Den hurtigt voksende bydel med høje etageejendomme var overvejende beboet af unge familier med børn. Det var nærliggende at føje et rekreativt område til faciliteterne, og et nedlagt teglværk med tilhørende lergrav fremstod som en oplagt mulighed.

I 1917 havde kommunen købt dette område og brugt det som losseplads i 20’erne. Den ca. 25 meter dybe lergrav var herved gradvist blevet fyldt op og omdannet til den 6-7 meter dybe sø, vi kender i dag.

Arbejdet blev sat i værk. Østre Anlæg blev til i årene 1930-34, og i 1937 blev legepladsen med gynger og vipper føjet til. Her var helt frem til omkring 1975 ansat en ’legetante’ i grøn kittel til at holde styr på løjerne.

I 1941-43 blev anlægget udvidet med arealet mellem søens vestbred og Bonnesensgade, pergolaen og boldbanen kom til, og kommunen ansatte fast tilsyn med parken, der med udvidelsen havde nået sin nuværende størrelse.

Gammelt billede fra Østre Anlæg med kig til Markus Kirken Gammelt foto fra Østre Anlæg

Med de seneste, større fornyelser – rosenhaven anlagt i 2003 ved pergolaen i syd, og legepladsen nyistandsat i 2011 – har den tidligere lergrav fra C.T. Vangs Tegl- og Kalkværk gennem årene udviklet sig til et fremtrædende og velholdt lystanlæg med mange aktivitetsmuligheder.

Som næste trin er planlagt et trappeanlæg ved Markuskirken, der skal binde kirke, sø og park sammen i en helhed.

Nyheder

I april 2011 blev den renoverede og nytænkte legeplads og fitnesspark indviet.

I vinteren og foråret 2011 har mange besøgende bemærket, at vandstanden i søen er sunket betydeligt og står hen ved ½ m lavere end normalt. Årsagen til vandstandssænkningen er, at der pumpes grundvand væk i forbindelse med byggeriet af Musikkens Hus. Når der slukkes for pumperne igen, vil vandstanden stige til normalt niveau. Dette kan dog tage nogen tid.

Green Space Award til Aalborg Kommune - Østre Anlæg

Østre Anlæg modtog den 12. september 2012, som den første park i Norden, park- og naturområdets svar på Michelin-stjernerne; det nye nordiske kvalitetsstempel Green Space Award.

Formanden for dommerkomiteen, landskabsarkitekt Martin Tranholm Frøst, fremhæver en række ting ved parken. Østre Anlæg er en indbydende og grøn oase, der inviterer til brug og ophold. Den har alle de klassiske parkelementer, men rummer også muligheder for fitness, løb og leg samtidig med, at den er utrolig velplejet. Udmærkelsen blev tildelt på grundlag af en detaljeret kvalitetsvurdering, som bl.a. også lagde stor vægt på Aalborg Kommunes arbejde med borgerinddragelse samt undersøgelser af borgernes brug af parken.
 
Legeplads med nyt faldunderlag i Østre Anlæg Pergola i Østre Anlæg

Kontakt til Park & Natur

Ønsker om afholdelse af større arrangementer i parken kan som regel imødekommes efter skriftlig aftale med Park & Natur. Spørgsmål om parkens drift, pleje og udvikling rettes også til Park & Naturs sekretariatet på tlf. 9931 2257 eller mail park.​natur@​aalborg.​dk 
 

Senest opdateret den 3. oktober 2013
 

Emneregister

Kontakt

Park & Natur
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2257
park.natur@aalborg.dk
Vis kort Find vej