Borger
 
Kultur og fritid
 
Erhverv
 
Job og karriere
 
Politik og demokrati
 
Om kommunen
 
Østre Havn under nedbrydning - oktober 2012
 

Østre Havn

 

Omdannelsen er i gang!

Korn- og foderstofvirksomhederne ved Østre Havnebassin er afviklet, og området omdannes i disse år til en ny bydel med ungdomsboliger, ejerboliger, vidensvirksomheder, uddannelse, oplevelser og havneaktiviteter. Området ejes af A. Enggaard A/S. Første konkrete fysiske skridt i retning af en omdannelse er delvis/hel nedrivning af de bygninger, som ikke skal bevares. Dette arbejde er i gang.

Hvad siger planerne?

Lokalplan og kvalitetsprogram for Østre Havn lægger op til at skabe en tæt urban bydel - med et anderledes bymiljø skabt i mødet mellem den industrielle kulturarv og moderne arkitektur af høj kvalitet. Her vil gamle lave pakhusbygninger blive genbrugt som unikke rammer for vidensvirksomheder. Her vil nutidigt højhusbyggeri nænsomt indpasset ifht. jernbanens tidligere forløb, havnebassinet og Karolinelundskilen danne rammen om boliger for høj som lav – ung som gammel.

Den centralt beliggende ”Stjerneplads” bliver sammen med havnepromenaden og havnebassinet omdrejningspunkterne for det offentlige byliv – mens der ifbm. boliger også skabes terrasser, opholdsnicher, taghaver ol. med mere privat karakter.

Planerne er udarbejdet på grundlag af et længere forarbejde, herunder fordebat i foråret 2007, 5 idéoplæg for fremtidens Østre Havn samt en række forundersøgelser. Temaerne Byliv, Kulturarv, Videnby, Bæredygtighed og Lille Manhattan har været særligt i fokus gennem hele processen.

Midlertidige aktiviteter

Sideløbende med planlægningsprocessen er der fuld gang i midlertidige aktiviteter på Østre Havn. Fra 2008-2012 har multihuset ”Platform4” boet i et pakhus ved havnebassinet, men fordi renoveringen af pakhuset skal i gang er Platform4 nu flyttet til Karolinelund.

Formulab” - et samarbejdshus for kreative sjæle - bor i Rapsgade 1. Her eksperimenteres der med fx robotteknologi, videoprojektering og lys-eksperimenter.

I sommeren 2012 kom en kabelbane i gang i havnebassinet – her er der mulighed for at prøve kræfter med blandt andet wakeboarding. Banen drives af foreningen Aalborg Cable Park.

Mere info om fortid, nutid og fremtid

En tidligere udstilling i området formidler sammenhængen mellem områdets historie, nutiden og tankerne om Østre Havn i fremtiden.

Folder og udstillingsplancher kan hentes i Læs mere-feltet nederst. 

 
Senest opdateret den 20. november 2013
 

Emneregister

Kontakt

Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5, Boks 219
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2000
plan.byg@aalborg.dk
Vis kort Find vej

Åbningstider
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Kontakt

Annette Rosenbæk 

anr-teknik@aalborg.dk

direkte tlf. 9931 2212